• Adres: Nuh Naci Yazgan Caddesi No:21 Melikgazi / Kayseri
  • +90 352 222 69 69
  • bilgi@so-ep.com
Adres: Nuh Naci Yazgan Caddesi No:21 Melikgazi / Kayseri

Çene Estetiği

Çene Estetiği

Çene cerrahisini ilgilendiren başlıca konular: Alt ve üst çenenin tek tek veya birlikte önde, geride, sağ yan veya sol yanda olması, Üst çenenin gelişimini tamamlayamaması, Alt çenenin bir tarafının veya tümünün az gelişmesi, Çene ucunun ileride ya da geride olması, Alt çene ve üst çenedeki dişlerin birbirine değmemesi çenelerin, küçük veya büyük olması, Elmacık kemiklerinin gerekenden büyük, küçük, önde veya geride olması, Kaza ve tümör nedeniyle çenelerin şekil ve yapısının bozulması şeklinde sıralanabilir. Tüm bunun dışında travma sonrası çene kırıkları, kemik kayıpları, çene tümörleri, çene kistleri çene cerrahisinin içinde yer almaktadır. Çeneyi ilgilendiren cerrahi komplike bir cerrahidir. Bu nedenle cerrahın mutlaka plastik cerrah olması gerekir.

Sıklıkla karşılaşılan problemler

Çene kırıkları
Çene tümörleri
Çenede aşırı büyüme
Çenede gelişme yetersizliğidir.
Yapılan ameliyatların bir kısmı konvansiyonel cerrahi gerektirirken bir kısmı ortognotik cerrahi gerektirir. Alt çenenin ileri veya geri alınması, üst çenenin de ileri veya geri alınması en sık yapılan ortognotik cerrahi girişimdir. Tek çene üzerinde durulmasına rağmen bu cerrahi aslında tüm sistemleri ilgilendirir. Bu nedenle cerrahın doktor ve plastik cerrah olması çıkabilecek problemleri çözebilme açısından son derece önemlidir.

Çene cerrahisi ameliyatlarında planlama yönünden diş hekimliği yan dalı olan ortodonti den yardım istenir. Bu yardım ameliyat yardımı değil, çeşitli ölçümler yapılması ve ameliyat öncesi sonrası dişlerin yapısı hakkında daha detaylı bilgi edinilmesi şeklindedir.

AMELİYAT

Ameliyat genel anestezi altında yapılır. Ortalama 2,5 saat civarında sürer. Sadece alt çene geriye alınıp vidalanacağı gibi bazen üst çeneyi de ileri veya geri almak gerekebilir. Ameliyat cerrahın tercihine göre ağız içinden veya dışarıdan yapılır. Ameliyat sonrası alt çeneyi bir süre üst çeneye bağlamak gerekir. bu süre çoğu zaman 45 gündür. Bu süre zarfında hastalar sıvı gıdalarla beslenir. 6 haftalık süreç sonunda kemiklerde kaynama sağlanınca çene açılır ve hasta yeni şekline kavuşur. Çene büyütme ameliyatları da benzer şekilde planlanır. Bu ameliyatlarda kesilen kemik aralarına kemik eklemek bazen gerekebilir. Buda hastanın çeşitli bölgelerinden alınır. Yine titanyum plak ve vida sistemi ile kemikler tespit edilir.

ÇENE KIRIKLARI

Sıklıkla travma sonrası oluşur. Ameliyat son yıllarda oldukça kolaylaşmıştır. Titanyum plak ve vidalarla kırıklar tespit edilir. Hasta aynı gün veya ertesi gün taburcu edilir. Kırık çenenin çeşitli bölgesinde olabilir. Yaklaşımlar tüm bölgelerde benzerdir.

SORULARLA ÇENE CERRAHİSİ

Soru: Kullanılan plak ve vidalar çıkarılmalı mı?

Cevap: Çocuk kırıkları hariç çıkarmaya gerek yoktur. Ancak bazen reaksiyon olabilir, hasta soğuk ve sıcağı aşırı hissedebilir, bu gibi durumlarda çıkarılabilir.

Soru: Çene kırığında yüzde şekil bozukluğu olur mu ?

Cevap: Düzgün yapılmamış bir ameliyatta şekil bozukluğu olabilir. Bu nedenle hastalar mutlaka ameliyat edilmeli kendi kendine iyileşmesi beklenmemelidir.

Soru: Çene kırığı ile birlikte yüz kırığı da varsa yaklaşım nasıldır ?

Cevap: Yaklaşım aynıdır. Tüm kırıklar plaklanmalı kemik eksiği varsa tamamlanmalıdır. Özellikle elmacık kemik kırıkları sık rastlanan kırıklardır. Çoğu zaman fark edilmez. Ciddi kırıklar sonrası yüzde ciddi deformiteler oluşur. 2 göz farklı görünür. Çift görme vs olabilir. Bu nedenle yüz travmalı hastalar plastik cerrahlar tarafından mutlaka değerlendirilmelidir.

Soru: Alt çenede ilerletme veya geriletme ne zaman yapılır ?

Cevap: En erken 16-17 yaşlarında yapılabilir. Bu yaştan sonra hastanın sağlık problemi yoksa her yaşta yapılabilir.

Soru: Ameliyat sonrası çıkabilecek problemler nelerdir ?

Cevap: Bazen alt dudakta uyuşukluklar olabilir. Bu durum genellikle geçicidir. Kemiklerin kaynamasında gecikme nadirdir. Çok çok nadiren de konulan plak ve vidaların reddi ve enfeksiyon olabilir.

Soru: Ameliyat sonrası çok değişim olur mu ?

Cevap: Evet olur. Bazı vakalar tanınamayacak kadar değişir. Bu değişim elbetteki olumlu yöndedir.

Soru: Çene büyütmenin ameliyat dışı yöntemi var mıdır ?

Cevap: Ameliyat dışı yöntem yoktur. Fakat distraksiyon ostegenezis denen yöntemle çene kemiklerine çene uzatıcı bir alet takılıp çenelerde uzama sağlanabilir. Bu hem alt hem üst çene için geçerlidir. Bu yöntem çocuklara da uygulanabilir.